Sprutisolering av lager och industrilokaler

Bästa isoleringen för lagerhallar

Polyuretan är extra konkurrenskraftigt som isoleringsmaterial i fuktiga miljöer som kan finnas i lager eller inom industrin. Ett exempel är förvaring av rotfrukter och grönsaker, en typ av miljö där luftfuktigheten ofta ligger på 99 %. Eftersom polyuretan är fuktavvisande, kan vi genom skumisolering av lagret skapa ett idealklimat för produkterna och samtidigt skydda byggnaden –oavsett om stommen är gjord av sten, trä eller metall.

Hållbar isolering för industrin

Vi har också genomfört skumisolering i en rad andra typer av industriella lokaler – sorteringshallar, ventilationslager, fryslager och produktionslokaler. Dessutom har vi sprutisolerat många ishockey- och bandyhallar med polyuretanskum. Du behöver inte ha en lokal eller en verksamhet med extrem miljö för att isolering med polyuretan ska vara en bra idé och en bra investering. En industrilokal med rätt isolering får ofta lägre elförbrukning och bättre inomhusklimat, samtidigt som du minskar risken för fuktskador.