Sprutisolering av

Lager och industrilokaler

Polyuretan är extra konkurrenskraftigt som isoleringsmaterial i fuktiga miljöer. Ett exempel är förvaring av rotfrukter och grönsaker. I den här typen av miljöer är luftfuktigheten ofta 99 %. Men eftersom polyuretan är fuktavvisande, kan vi genom skumisolering skapa ett idealklimat för produkterna och samtidigt skydda byggnaden oavsett om stommen är gjord av sten, trä eller metall.

Vi har även genomfört skumisolering i en rad andra typer av industriella lokaler – sorteringshallar, ventilationslager, fryslager och produktionslokaler. Dessutom har vi sprutisolerat många ishockey- och bandyhallar med polyuretanskum.