Isolera väggar

Ytterväggar kan isoleras både från in- och utsidan, men det vanligaste tillvägagångssättet är från insidan. Att använda polyuretan i en yttervägg har flera fördelar: Dels kan väggtjockleken minskas och dels behövs ingen separat ångspärr.

Mer om

Väggisolering

Oftast isolerar man med skivmaterial, men när det gäller stenhus kan man spraya polyuretan direkt på ytterväggen för att sedan putsa fasaden eller montera en ny träfasad. Då får man ett supertätt hus med helt isolerade ytterväggar utan skarvar och köldbryggor.

Fyll på isolering

Det går också att komplettera fasadisolering i äldre dragiga hus genom injektering om det finns utrymme. Det passar bra i till exempel i gamla hus med sågspånsfyllning, eller om den befintliga isoleringen sjunkit ihop.

För snabb och effektiv isolering inifrån kan du välja injekterad polyuretan. Då kan du vara säker på att isoleringen når in i varje hörn. Se bara till att du inte binder in fukt i konstruktionen; diffusionsspärren ska alltid vara på insidan.

Polyuretan dämpar ljud mellan 7–9 dB

Ju tyngre ett isolermaterial är desto bättre ljuddämpning får man. Tung stenull dämpar hårda ljud bättre än polyuretan, men polyuretan dämpar vissa frekvenser och har en bättre isoleringsförmåga.

Isolerade väggmoduler

För extra snabb byggnation kan du välja färdiga byggelement – s.k. sandwichelement. PolyModul är färdigisolerade väggblock. Väggelementen ger en oslagbar kort byggtid och effektiv väggisolering på samma gång, vilket gör dem perfekta som byggisolering.