Isolera tak

Isolera ditt tak med skum av polyuretan och få flera fördelar. Minska dina uppvärmningskostnader genom att isolera taket underifrån på ett smart sätt och med en högteknologisk produkt. Takisolering är kort sagt en bra investering.

Isolering av tak

Att isolera vind och tak kan vara svårt. Om inte ångspärren är korrekt kan fukten i skarvarna tränga in i det bakomliggande materialet och orsaka skador. I trånga utrymmen och med låg takhöjd är det därför mycket praktiskt att välja sprayisolering med polyuretan så att du kan behålla takhöjden.

Isolering utan skarvar

Med sprayisolering undviker du skarvar och kan förvissa dig om att alla hörn och utrymmen täcks och får en bra isolering. Med polyuretanskum (slutna celler) kan du minska din uppvärmningskostnad och du slipper tänka på diffusionsspärr. Det är inte begränsat till vanliga innertak – du kan isolera altantak eller taket i din friggebod lika enkelt underifrån, och på så sätt ha kvar värmen och takhöjden men hålla fukt och regn borta.