Isolera tak

Isolera vinden med skum av polyuretan och få flera fördelar. Minska dina uppvärmningskostnader genom att tilläggsisolera vinden på ett effektivt sätt och med en högteknologisk produkt.

Isolering av tak

Att isolera vind och tak kan vara svårt. Är inte ångspärren korrekt kan fukten i skarvarna tränga in i det bakomliggande materialet och orsaka skador. I trånga utrymmen och med låg takhöjd är det därför mycket praktiskt att välja sprayisolering med polyuretan om man vill behålla takhöjden.

Isolering utan skarvar

Med sprejisolering undviks skarvar och man kan förvissa sig om att alla hörn och utrymmen täcks och får en bra isolering. Med sprayad polyuretan minskar uppvärmningskostnad och du slipper tänka på diffusionsspärr.