Vad är

Polyuretan?

Polyuretan, som ibland kallas uretan eller PUR, är ett material med närmast obegränsade användningsområden. Materialet karaktäriseras av låg vikt, styrka, stabilitet och oöverträffade isoleringsegenskaper.

Mer om

Polyuretan

Polyuretan har antingen öppna eller slutna celler vilket möjliggör ett stort antal användningsområden. Materialet finns nästan överallt och vi möter det varje dag; polyuretan bidrar med komfort, säkerhet och design i en mängd produkter. Styvt isolerskum finns bland annat i prefabricerade byggelement, fjärrvärmekulvertar, husvagnar och kylskåp. Flexibelt skum finns i sängmadrasser, kvalitetsmöbler och instrumentbrädor.

Polyuretan i bilindustrin

Elastomerer är en relativt ny väldigt slitstark polyuretan-produkt som inte expanderar och används flitigt in om bilindustrin och i olika packningar, tätningar och slangar.

Fogskum – ett uretanlim

Fogskum samt olika uretanlimmer är de polyuretanprodukter som man normalt förknippar med ordet polyuretan.

Karaktärsdrag hos Polyuretan

Polyuretanskum har en hög lastkapacitet och är samtidigt flexibelt. Produktens eftersökta egenskaper uppnår man genom justeringar i tillverkningsprocessen. Polyuretanskum kan enkelt tvättas eller desinficeras.

Bra isoleringsförmåga, täthet,
styrka och elasticitet

Den termiska ledningsförmågan hos polyuretanskum är ca: 0,020-0,025 W/mK

Vattentät

Fysiologiskt neutralt polyuretanskum anses säkert ur en toxisk synvinkel. Polyuretanskum är resistent mot syra, alkaliska lösningar och fukt. Utöver detta bidrar dess struktur med slutna celler till att kompensera temperaturskillnader.

Miljövänligt

Polyuretanskum är helt fri från CFC (freoner), tungmetaller och AZO-färger

Om våra

Polyuretansystem

Alla våra polyuretansystem är testade beträffande bruksegenskaperna och har ett värmeledningstal, det så kallade ”lamdavärdet”, på normalt mellan 0,020 – 0,033 W/m C. Vi använder endast uretancellplast som är självslocknande enligt ASTM 1692, ISO 3582 eller DIN 4102-B2 alternativt B3. Vid arbete med polyuretan skall underlaget alltid vara torrt, fritt från fett/smuts samt minst + 15 C för en fullgod vidhäftning.

 

Våra vanligaste typer av polyuretansystem

Spraysystem

Spraysystemen har sluten cellstruktur och ger optimal isolering. Sprutisolering med Polyuretan används i temperaturområden mellan – 40 C och + 100 C, volymvikter mellan 30 – 70 kg/m3.

Spraysystem används normalt för sprutisolering i:

  • lagerhallar
  • kyl- och fryslager
  • hus
  • biogastankar
  • ackumulatortankar
  • båtar och fartyg

Gjutsystem

Med gjutsystem menas system för injektering av isolering i tex. kylrör/värmerör i formar eller mellan två skikt. Här kan man ta fram isolerade byggelement som enkelt kan monteras i produkter, hus och fastigheter. Dessa system har sluten cellstruktur och ger optimal isoleringsförmåga.

Gjutsystem används i temperaturområden mellan -200 C och + 130 C. Volymvikter mellan 35 – 70 kg/m3.

Vad är Isocyanat och varför använder man det?

Isocyanat är en råoljeprodukt som tas ut i ett av stegen i raffinaderiets cracker-anläggning. Diphenylmetan di-isocyanat (MDI) är den så kallade härdaren i den färdiga produkten. Viktigt att komma ihåg är att polyuretan är att alla isocyanater neutraliseras när polyolen och isocynaten blandas tillsammans och härdar.

YouTube video