Med bra golvisolering slipper du kalla golv

Isolera golv

Ett golvjobb vill man bli klar med så snart som möjligt – att injektera med polyuretan går snabbt och är effektivt till en vettig kostnad. Kalla golv är något alla vill undvika; kallras mellan golvplankor medför också högre uppvärmningskostnader. I golvbjälklag finns många små utrymmen där kall luft kan sippra igenom. Genom att sprutisolera/injektera golvet med polyuretans öppna celler får du ett bra och täckande isoleringsskikt som är lufttätt.

Golvisolering

Polyuretanskummet når in i varje hörn och riskerar inte att sjunka ihop med tiden. Ska du renovera ett gammalt golv eller lägga ett nytt golv? Kontrollera vilken typ av golvisolering som finns under det befintliga golvet!

Bättra på isoleringen

Passa på att förbättra isoleringen i golvet när du ändå har möjlighet, och framförallt täta spalten mellan vägg och golv med injekterad polyuretan, så du slipper drag från golvkanten. Det är där de största problemen finns, speciellt i äldre fastigheter.

Minimal åverkan med injektering

Ingreppet är minimalt med injekteringshål mellan 5 – 10 mm. Vi injekterar polyuretan med öppna celler mellan alla reglar ca: 0,5- 1 m in i golvbjälklaget.