Med bra golvisolering slipper du kalla golv

Isolera golv

Kalla golv vill vi alla undvika; kallras medför också högre uppvärmningskostnader. I golvbjälklag finns många små utrymmen där kall luft kan sippra igenom. Att injektera med polyuretan går snabbt och är effektivt. Genom att injektera golvet med polyuretanskummets öppna celler får du ett täckande isoleringsskikt som är mycket lufttätt.

Golvisolering

Polyuretanskummet fyller ut tomrummet i varje hörn och riskerar inte att sjunka ihop med tiden. Ska du renovera ett gammalt golv eller lägga ett nytt? Kontrollera vilken typ av golvisolering som finns under det befintliga golvet om du vill isolera med polyuretan.

Bättra på isoleringen

Täta spalten mellan vägg och golv med injekterad polyuretan, så du slipper drag från golvkanten. Det är där de största problemen finns, speciellt i äldre fastigheter. Förbättra isoleringen i golvet när du ändå har möjlighet.

Minimal åverkan med injektering

Ingreppet är minimalt med injekteringshål på 5–10 mm, oavsett tjockleken på golvisoleringen. Vi injekterar polyuretan med öppna celler mellan alla reglar ca 0,5–1 m in i golvbjälklaget.