Polyuretanmaskin

Graco

Maskiner för sprutisolering

Graco levererar polyuretanmaskiner i absolut världsklass, för en praktisk, smidig och effektiv isolering. Polyuretan som isolermaterial är lika beständigt över lång tid och tar framförallt väldigt liten yta i anspråk, vilket är en fördel vid isolering av trånga utrymmen. Vi har sprutmaskiner för för applicering av polyuretan och polyurea för både ytbeläggning, spray och injektering. En polyuretanmaskin från Graco kan levereras både som hydraulisk, elektrisk och tryckluftsdriven.