Meyer & IsoPro 1-serien

Lösullsmaskiner

Lösullsmaskiner passar bra både till nyproduktion eller tilläggsisolering. Att isolera med lösullsspruta ger många fördelar; dels kan du leverera en snabb och enkel byggnation, dels sker isoleringen skarvfritt och minimerar därmed energiläckage.