Ledande experter

inom Polyuretan

Vår verksamhet sker inom fem huvudområden Byggelement, Skumisolering, Polyurea, Försäljning av maskiner och material.

Polyterms historia

Polyterm är ett familjeföretag i Fellingsbro, knappt fyra mil öster om Örebro. Ända sedan starten 1978 har vi utvecklat produkter i polyuretan. Tack vare polyuretanets inneboende isolerförmåga, stryka, täthet, lätthet, formbarhet och fuktavisande egenskaper, finns i det nästan outtömliga användningsområden.

Våra anställda

Som ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete utbildar vi alla våra anställda inom härdplast redan från början. Vi arbetar alltid enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43.

Miljö

Polyuretanskum är inte frätande och påverkar inte grundvattnet negativt. Vid förbränning frigörs samma mängd av kritiska element som vid förbränning av exempelvis trä, kol, läder och kork.

Återvinning

Det finns väl utvecklade metoder och procedurer för direkt och indirekt återanvändning av polyuretan. Bara i västra Europa finns det minst 900 företag som arbetar med återvinning av plast. Cirka 50 av dessa finns i Skandinavien.  Denna och ytterligare information finns tillgänglig hos det brittiska marknadsundersökningsinstitutet för global plastindustrin: Applied Market Information Ltd (AMI).

Design för hållbarhet, låg vikt och återanvändning

Effektiv isolering är av yttersta vikt för att minska bränsle- och energikostnader. De åtgärdsprogram som finns för att hantera växthuseffekten talar om vikten av energibesparingar. Experter inom industrin beräknar att man kan minska växthuseffekten med över 10% om man optimerar världsstandarden för byggnadsisolering. När det gäller byggnadsisolering har polyuretan en absolut tätposition. Material med egenskaper för multianvändande, varor och tjänster som baseras på ny teknik kan hjälpa oss att uppnå detta mål. Avancerade koncept som till exempel design för hållbarhet, låg vikt och återanvändning medför en multiplicerande effekt som leder till ett minskad resursåtgång. Denna effekt kan aldrig uppnås genom att hantera varje enskild parameter för sig.

Hållbarhet

Framtidens material måste uppfylla många krav, särskilt att minimera inverkan på och konsumtionen av våra mark-, luft- och vattentillgångar. Detta kräver att produkters användningsområden och användarvänlighet optimeras i förhållande till dess livslängd. Polyuretans livslängd överstiger 50 år, beroende på applikation och användande. Polyuretan som är inneslutet i t.ex. ett rör eller en prefabvägg kan med största sannolikhet bli mycket äldre.