Byggelement

för hållfast isolering

Vi på Polyterm driver en ständigt pågående produktutveckling, och tillverkar byggelement för många olika användningsområden. Våra två huvudkategorier av byggelement är våra byggmoduler och vår egen produkt Polymoduler.

Om våra

Byggmoduler & Polymoduler

Både byggmodulerna och polymodulerna är mycket effektiva och tidsbesparande att använda som väggblock, då man kan spara upp till 50-80% av byggtiden jämfört med att bygga med lösvirke. De har en mycket hög hållfasthet över lång tid, bygger på flexibla och smidigt lågviktiga lösningar, samt sist men inte minst: är utrustade med enastående isoleregenskaper.

 

Fördelar:

  • Tätare hus
  • Smidigare konstruktioner då det inte krävs lika tjocka väggar och tak
  • Bättre isolerande egenskaper då luftcellerna är slutna och omöjliggör genomströmning
  • Förhindrar kallras
  • Lättare moduler att hantera då de helt enkelt inte väger lika mycket
  • Sparar tid, att modulerna är smidigare att hantera ger en snabbare montering

 

Våra två huvudkategorier av byggelement

är våra byggmoduler och Vår egen produkt Polymoduler.