Vacuumsug

Vi erbjuder robusta vacuumsugar såsom IsoPro Vac1, för professionella isoleringsentreprenörer/rivningsföretag. De kan även användas för rengöring efter exempelvis brand och vattenskador, av traverser och brännugnar. Maskinerna är också smidiga för rengöring av hästboxar.

ISOPRO1 VAC

Vacuumsug

Maskinen kan även användas för rengöring efter brand- och vattenskador. Isoleringsmaterialet som är avsett för återvinning kan transporteras direkt till en isoleringsmaskin. Avfallsmaterialet kan blåsas direkt i säckar, behållare eller container för att transporteras till en avfallsanläggning.

Specifikationer

  • vikt: 125 kg
  • mått: (d x b x h) 80 x 82 x 120 cm
  • motor: Kohler 14 hp luftkyld med vakt för låg oljenivå
  • elektrisk start 12 V batteri
  • tillbehör: 2 x 10 m 6″ slang inklusive slangklämmor