Sprayisolering tak och vind

Med bra golvisolering slipper du kalla golv!

Läs om fördelarna med vår sprutisolering med polyuretan

Kalla golv är något alla vill undvika, kallras mellan golvplankor medför också högre uppvärmningskostnader.

I golvbjälklag finns många små utrymmen där kall luft kan sippra igenom. Genom att sprutisolera/injektera golvet med polyuretan öppna celler får du ett bra och täckande isoleringsskikt som är lufttätt.

Polyuretanskummet når in i varje hörn och riskerar inte att sjunka ihop med tiden.

Ska du renovera ett gammalt golv eller lägga ett nytt golv? Kontrollera vilken typ av golvisolering som finns under det befintliga golvet!

Passa på att förbättra isoleringen i golvet när du ändå har möjlighet och framförallt täta spalten mellan vägg och golv med injekterad polyuretan öppna celler så du slipper drag från golvkanten. Det är där de största problemen finns, speciellt i äldre fastigheter.

Ingreppet är minimalt med injekteringshål mellan 5 – 10 mm. Vi injekterar polyuretan öppna celler mellan alla reglar ca: 0,5- 1 meter in i golvbjälklaget.

Ett golvjobb vill man bli klar med så snart som möjligt – att injektera med polyuretan går snabbt och är effektivt till en vettig kostnad.

Isolera golv med lösull

Lösullsisolering av golv används framförallt när all gammal isolering i golvbjälklaget är borttagen eller vid nyinstallation.

Lösullen sprutas då med ett visst sättningspåslag beroende på materialkvalité för att kompensera krympning. Det går även att injektera lösull i äldre hus, man behöver då ta upp hål i storlek 50 mm.

Anlita Polyterm för golvisolering!

För snabb och effektiv isolering av golv – kontakta Polyterm!