Polymoduler som formar ett skjul

ByggmodulerPolymoduler

Byggelement för hållfast isolering

Vi på Polyterm driver en ständigt pågående produktutveckling, och tillverkar byggelement för många olika användningsområden. Alla har det gemensamt att de har en mycket lång hållfasthet även över lång tid, bygger på flexibla och smidigt lågviktiga lösningar, samt sist men inte minst: är utrustade med enastående isoleregenskaper!

Byggmoduler och Polymoduler

Våra två huvudkategorier av byggelement är våra byggmoduler och vår egen produkt Polymoduler.

Byggmoduler…

 • …kan byggas i riktigt stora format
 • …är flexibla – kundernas önskemål styr materialvalet. Ett vanligt konstruktionsalternativ är:
  • substrat av plåt eller plywood med reglar av trä

Här kan du läsa mer om våra byggmoduler!

Polymodul…

 • … är en unik produkt utvecklad av oss på Polyterm
 • … består av:
  • en trästomme med fyllning av polyuretan
  • ytsubstrat (vindduk) som yttersta och innersta skikt.
 • … är en högisolerande, kostnadseffektiv och lättmonterad väggmodul.

Här kan du läsa mer om våra Polymoduler!

Bägge produkterna är mycket effektiva och tidsbesparande att använda som väggblock, då man kan spara upp till 50-80% av byggtiden jämfört med att bygga med lösvirke.

Är du osäker på om specialanpassade byggmoduler eller smidiga Polymoduler är det bästa alternativet för dig? Hör av dig till oss på Polyterm så hittar vi en lösning tillsammans!