Isolering för lantbruk och maskinhallar

Få bättre inomhusklimat

Det finns ofta stora behov av isolering av lador, maskinhallar och tankar, men eftersom lokalerna ofta är mycket stora tar det lång tid att isolera med traditionella metoder. Genom att istället välja sprutisolering går arbetet snabbare, man kommer åt överallt och den korta arbetstiden gör att totalkostnaden minskar. Många aktörer inom lantbruket skulle kunna få bättre inomhusklimat och samtidigt värna maskinhallar, lador och andra lokaler med rätt isolering.

Flera fördelar med modern isolering

En av de största fördelarna med skumisolering är polyuretanets fuktavvisande egenskaper. Inte minst vid lagring av potatis, morötter och andra grödor där luftfuktigheten ska vara hög. Polyuretan med slutna celler är den bästa isoleringen av lador, lagerhallar och andra lokaler eftersom materialet inte tar åt sig någon fukt.