Vad är Polyurea?

Polyurea är en snabbhärdande plastbeläggning som skyddar ytor mot slitage, temperaturskiftningar och fukt.

Polyurea består är en snabbhärdande tvåkomponentsprodukt, där härdningen endast tar cirka 20 sekunder. Polyurea är resultatet av den senaste tekniken inom slitskydds/tätskikt/beläggning.

När används Polyurea?

Polyurea kan blandas med olika material och skyddar bland annat mot fukt och slitage. Ämnet har många användningsområden, som exempelvis:

 • Golv, som exempelvis inomhusgolv, idrottshallar, industrigolv, garage och inomhusparkeringar
 • Yttertak
 • Pooler/bassänger
 • Djurstall på bla foderbord
 • Foderrännor vid stall
 • Slitageskydd av metall
 • Broar som tätskikt och slitageskydd
 • Balkonger
 • Betongcisterner
 • Lastbilsflak
 • Parkeringsdäck
 • Vattencisterner – många polymerer är idag dricksvattengodkända

Polyureas egenskaper

Dess unika egenskaper har resulterat i att användningen av produkten har ökat markant under 2000-talet. Den är mycket åldersbeständig och tål extrem belastning, nötning och slag.

Polyurea är behagligt att gå på tack vare dess steg- och ljuddämpande effekter. Den har extremt god vidhäftning på olika material såsom exempelvis betong, trä, takpapp och stål.

Polyurea är vattentät och resistent mot korrosion och kemikalier. Ämnet är elastiskt upp till 400%, vilket medför att beläggningen klarar höga rörelser i underlag utan att spricka. Polyurea är miljövänligt eftersom det generellt är fritt från lösningsmedel och avsöndrar därför inte lättflyktiga organiska föreningar, så kallade VOC:er.

Tillvägagångssätt för bästa resultat

För bästa kvalitet så förvärmer man materialet till 65-80°C och använder en tvåkomponents högtrycksspruta. Korrosionsskyddet blir bäst av att Polyurea sprutas så att det blir 2-4 millimeters tjocklek och för bästa slitskydd så behövs 4-15 millimeters tjocklek. Beläggningen blir fri från skarvar tack vare att man gör en sprutapplicering. På grund av dess korta härdningstid är det därför fullt möjligt att applicera även på vertikala ytor. Produkten finns främst att få i svarta eller grå nyanser.

Kontakta oss

Polyterm är ett familjeföretag och vi har varit verksamma i närmare 40 år. Vår erfarna och kompetenta personal har en mycket god erfarenhet av Polyurea och utför arbetet på ett effektivt och professionellt sätt. Vi har härdplastutbildning och jobbar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill använda dig av Polyurea.

PDA-certerfiering

Certifierade av PUR-gruppen