Polymodul väggisolering

Isolera ytterväggar

Läs om fördelarna med vår sprutisolering med polyuretan

Ytterväggar kan isoleras antingen från utsidan eller från insidan. Det kan i många fall vara bra att isolera från utsidan, då man får ett obrutet isoleringsskikt som ger bättre effekt. Ska man ändå renovera fasaden så kan det vara en bra idé att på samma gång tilläggsisolera.

Oftast gör man det med skivmaterial men när det gäller stenhus så kan man spraya polyuretan direkt på ytterväggen för att sedan putsa fasaden eller montera en ny träfasad, då får man ett supertätt hus utan skarvar och köldbryggor.

Det går även att komplettera fasadisolering i äldre dragiga hus genom injektering om det finns utrymme då med öppna celler, t.ex. gamla hus med sågspånsfyllning eller om den befintliga isoleringen sjunkit ihop.

För snabb och effektiv isolering inifrån kan du välja mellan injekterad polyuretan eller lösullsisolering. Då kan du vara säker på att isoleringen når in i varje hörn. Se bara till att du inte binder in fukt i konstruktionen, diffusionsspärren skall alltid vara på insidan.

Isolering av innerväggar

Genom att isolera innerväggar minskar du risken för brandspridning, samtidigt som det blir mindre lyhört mellan rummen. I väggarnas hålrum kan man enkelt spruta in lösull eller polyuretanskum (skumisolering). I större fastigheter, där arbetet måste gå fort och där man vill ha en prisvärd och högkvalitativ isolering, bör man absolut välja sprutisolering med polyuretanskum.

Polyuretan dämpar ljud mellan 7 – 9 dB!

Ju tyngre ett isolermaterial är desto bättre ljuddämpning fås.
Tung stenull dämpar hårda ljud bättre än polyuretan, men polyuretan dämpar vissa frekvenser samt har en bättre isoleringsförmåga.

Isolerade väggmoduler

För extra snabb byggnation kan du välja färdiga byggelement – s.k. Sandwichelement.

PolyModul är färdigisolerade väggblock som du installerar i din fastighet. Väggelementen ger en oslagbar kort byggtid och effektiv väggisolering på samma gång, vilket gör dem perfekta som byggisolering.
Här kan du läsa mer om PolyModul

Polyterm utför väggisolering

För professionell och snabb isolering bör du kontakta oss på Polyterm. Vi utför sprutisolering med polyuretan och tillverkar/installerar isolerade väggmoduler i din fastighet!