Sprayisolering tak och vind

Isolera tak

Glöm absolut inte bort att isolera taket!

Läs om fördelarna med vår sprayisolering med polyuretan

Eftersom värme stiger är det viktigt att taket är bra isolerat.
Fukt stiger tillsammans med värme upp till vind och takbjälklag och kan orsaka stora problem om de fångas upp av ett sugande material och en otillräcklig diffusionsspärr.

Vinden och taket riskerar då att angripas av mögelsporer. Med sprayad polyuretan har du igen detta ekonomiskt genom minskade uppvärmningskostnader, du slipper tänka på diffusionsspärren och håller taket fritt från fukt- och mögelproblem.

Isolering av vind

För att hålla vinden fri från fukt och mögel krävs en riktigt bra isolering. I vindsutrymmen kan det vara extra svårt att komma åt i alla vinklar och skrymslen.

Att isolera med skivor kan därför vara svårt. I skarvarna kan fukten tränga in i det bakomliggande materialet och orsaka skador. I trånga utrymmen och med låg takhöjd är det därför mycket praktiskt att välja sprayisolering med polyuretan om man vill behålla takhöjden. Då undviks skarvar och man kan förvissa sig om att alla hörn och utrymmen täcks av isolering samtidigt som man får en bra isoleringsförmåga.

Polyterm hjälper dig med takisolering

När vindisoleringen utförs av proffs går det mycket snabbt!

Kontakta oss om du är i behov att isolera tak eller vind!