Intervju hos Vinnova

Våra innovativa byggprodukter är så pass intressanta , i en redan begränsad grupp, att Vinnova har kallat oss på intervju för ev vidare handläggning!
Spännande!